Utendørs reklame

Selv om nettreklame har tatt over en stor del av markedet, er det fortsatt god, gammeldags utendørs reklame som dominerer. Den er kanskje ikke like effektiv på kort sikt som TV-reklame, men den danner en fysisk tilknytning blant kundene. Denne tilknytningen varer nesten livet ut og sørger at de langvarige inntektene er veldig store. Coca Cola er legender når det kommer til utendørs reklame – de har til og med satt opp skilt i diverse ørkener. Derfor velger mange Coca Cola nesten automatisk når de er innom butikken – underbevisstheten vår er virkelig undervurdert. Utendørs reklame kan være alt fra små brosjyrer til gigantiske skilter ved motorveiene.

Siden utendørs reklame oftest er hengt opp i steder der store mengder mennesker går forbi, er det viktig at budskapet er så tidlig som mulig. Helst begrenset til tre-fire ord, slik at alle og enhver har tid til å lese skiltet. Jo flere mennesker som får med seg budskapet, desto flere potensielle kunder vil du skape. Ingenting er verre enn lange, kompliserte skilt og veggreklamer. Folk må ikke få muligheten til å gå videre uten å lese eller se budskapet, så enkelt er det. Utendørs reklame kommer neppe bli borte i årene som kommer, selv om mange land prøver å senke antallet blinkende neonlys og lignende.