Bruk av bilder på nett

Nettet er fullt av bilder og videoer, men ikke alle tenker over at bildene kan brukes bevisst. Innen markedsføring kan de rette bildevalgene være avgjørende for om en kampanje lykkes eller ikke. Det er viktig å velge et bilde som formidler det inntrykket man ønsker å gi. Riktig bruk av bilder kan også brukes til…
Read more