Bruk av bilder på nett

Nettet er fullt av bilder og videoer, men ikke alle tenker over at bildene kan brukes bevisst. Innen markedsføring kan de rette bildevalgene være avgjørende for om en kampanje lykkes eller ikke. Det er viktig å velge et bilde som formidler det inntrykket man ønsker å gi. Riktig bruk av bilder kan også brukes til å lokke lesere til en side, enten det er en firmanettside eller en personlig blogg.

Hvis man reklamerer for noe, skal bildet enten vise produktet, eller prøve å formidle en følelse. Å bruke bilder til å formidle følelser er også noe man kan gjøre på en personlig blogg, for det gamle ordtaket om at et bilde sier mer enn tusen ord, er fortsatt gyldig. Selvsagt er det gøy med helt vanlige familiefoto, men kanskje man skal prøve seg med et litt mer kunstnerisk foto for å formidle følelsen i blogginnlegget.

Profesjonelle fotografer legger vekt på at bildet skal formidle det rette budskapet. Bilder som brukes på en firmanettside er ofte saklige, og viser bedriften, de ansatte eller produktene som blir laget. Reklamefoto kan også vise noe som ikke har noe med produktet å gjøre, men som skaper assosiasjoner eller vekker følelser og reaksjoner hos forbrukerne.